• Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā (Projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/002)

    Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros. Projektu pārrauga Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

    Apmācības sniedz Baltijas Datoru akadēmija (BDA) un Datorzinību centrs (DZC).

Pieejamie kursi